Hiển thị một kết quả duy nhất

Soda bạc hà18,000
Soda chanh đường18,000
Soda đào18,000
Soda dâu18,000
Soda nho18,000
Soda việt quất18,000