Hiển thị một kết quả duy nhất

35,000
40,000
40,000
35,000
38,000
40,000
120,000