Hiển thị một kết quả duy nhất

30,000
35,000
35,000
40,000
30,000