Mỳ cay ITADA được thành lập ngày 03/02/2016 tại Thành Phố Cần Thơ Tuy đưa vào hoạt động không lâu nhưng đã chiếm được lòng thực khách cũng như sự tín nhiệm của khách hàng.

TOP 30 SẢN PHẨM

“Được hội tư vấn khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh cùng viện nghiên cứu phát triển kinh tế quản trị TP.HCM trao giải top 30 sản phẩm”

AN TOÀN CHẤT LƯƠNG

“Dịch vụ uy tín an toàn chất lượng 2016 được đánh giá bởi VietNam Business Council Network. Dưới sự giám sát chất lượng của tổ chức chứng nhận Quốc Tế QMS Australia tại Việt Nam’

TOP 100 THƯƠNG HIỆUNHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

“Được viện sở hữu trí tuệ Quốc Tế cùng với tạp chỉ sở hữu trí tuệ và sáng tạo cấp chứng thư thẩm định HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN QUỐC ITADA đạt TOP 100 THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG”

Mỳ cay ITADA được thành lập ngày 03/02/2016 tại Thành Phố Cần Thơ Tuy đưa vào hoạt động không lâu nhưng đã chiếm được lòng thực khách cũng như sự tín nhiệm của khách hàng.

38,000
40,000
40,000
35,000
270,000
169,000
20,000
12,000
30,000